โรงเรียนบ้านพันเสา
หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา  ตำบลพันเสา  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
เบอร์โทรศัพท์ 0-55365272
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอารี เปียหลิ่ม
ครู
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวรุ้งอรุณ คำแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2