โรงเรียนบ้านพันเสา
หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา  ตำบลพันเสา  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
เบอร์โทรศัพท์ 0-55365272
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายบุญธรรม โดยด่วน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวณิรินทร์ญา รอดเงิน
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ

นางสุณีย์ พรหมสุข
หัวหน้าบริหารงานบุคลากร

นายธีระศักดิ์ เขียวปั้น
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวประกายเพชร ทรัพย์ประสาน
หัวหน้างานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์