โรงเรียนบ้านพันเสา
หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา  ตำบลพันเสา  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
เบอร์โทรศัพท์ 0-55365272
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเรื่องความหลากหลายของสัตว์โดยใช้เกมบิงโก
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 63
การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ เรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เกมบิงโก
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 63
นวัตกรรมการบริหาร 4P Model สู่ความสำเร็จ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 63
การใช้เกม (แฟลช) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เม้าส์ของเด็กอนุบาล
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 63
การพัฒนาการจัดกิจกรรม Active Learning โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) BABY GEL
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 63
โครงงานคุณธรรมเรื่องเทียนหอมไล่ยุงสู่ความพอเพียง
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 63
การพัฒนาทักษะภาษาไทยเรื่องคำคล้องจองโดยใช้โดมิโนเกม
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 63
Bang Bang Shoot Game
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 63
ลดเวลา ลดกระดาษด้วย "พันเสาชนะ"
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 63
ฝึกสมองประลองตาราง 9 ช่อง
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20 /2562 เดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19/2562 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่กับลุงซานตาคลอสสู่ประชาคมอาเซียน
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18 /2562 งานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 69
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 /2562 กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 /2562 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 /2562 กิจกรรมธนาคารขยะ
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 /2562 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 /2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 /2562 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 /2562 กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 62