โรงเรียนบ้านพันเสา
หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา  ตำบลพันเสา  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
เบอร์โทรศัพท์ 0-55365272
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารของโรงเรียน
ตารางกำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 2563
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 63
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพ
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 63
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 63
มาตรการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการบริหารจัดการท่ามกลางวิกฤติโรคระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง *** ตารางการเรียนทางไกลของนักเรียน***
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 63