โรงเรียนบ้านพันเสา
หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา  ตำบลพันเสา  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
เบอร์โทรศัพท์ 0-55365272
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนการสอนลูกเสือทุกชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 27176
คู่มือรายวิชาเพิ่มเติมต้านทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 525.36 KB 60175
คู่มือวงล้อเด็กดีวิถีสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 935.29 KB 27272
แบบสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 312.5 KB 27204
รายชื่อนักเรียนป.๔ปี๒๕๖๐ Word Document ขนาดไฟล์ 124 KB 27138
แบบฟอร์มโครงการปี๒๕๖๐ Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 27130
โครงการในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 107.5 KB 27269
แบบใบลากิจลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.64 KB 27147
แบบค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.93 KB 27149
ตารางติว ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 27197
ใบประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 52.45 KB 27186