โรงเรียนบ้านพันเสา
หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา  ตำบลพันเสา  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
เบอร์โทรศัพท์ 0-55365272
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มี.ค. 64 เรียนชดเชย คร้งที่ 12
06 มี.ค. 64 เรียนชดเชย คร้งที่ 11
20 ก.พ. 64 เรียนชดเชย คร้งที่ 10
13 ก.พ. 64 เรียนชดเชย คร้งที่ 9
06 ก.พ. 64 เรียนชดเชย คร้งที่ 8
30 ม.ค. 64 เรียนชดเชย คร้งที่ 7
23 ม.ค. 64 เรียนชดเชย คร้งที่ 6
16 ม.ค. 64 เรียนชดเชย คร้งที่ 5
09 ม.ค. 64 เรียนชดเชย คร้งที่ 4
26 ธ.ค. 63 เรียนชดเชย คร้งที่ 3
19 ธ.ค. 63 เรียนชดเชย คร้งที่ 2
ชุดไปรเวท ฝ่ายงานวิชาการ
05 ธ.ค. 63 เรียนชดเชย คร้งที่ 1
ชุดนักเรียน ฝ่ายงานวิชาการ