โรงเรียนบ้านพันเสา
หมู่ที่ 3 บ้านพันเสา  ตำบลพันเสา  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
เบอร์โทรศัพท์ 0-55365272
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ;วิญญู กันภัย (ยู)
ปีที่จบ : 2525   รุ่น : 1
อีเมล์ : winyoo2010@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านพันเสา
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: หมู่3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 ม.ค. 2563,13:05 น.   หมายเลขไอพี : 1.20.184.234


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล